Hvor finder jeg oplysninger om løn og øvrige ansættelsesvilkår? (Arbejde på ubekvemme tidspunkter, overarbejde osv.)

  • Log ind på Min profil og se under Min ansættelse for oplysninger om dine løn- og ansættelsesforhold.

    Arbejde på ubekvemme tidspunkter: Kontakt din Consultant Manager, hvis du har spørgsmål til arbejde på ubekvemme tidspunkter, tillæg osv.

    Overarbejde er arbejde ud over den på forhånd aftalte arbejdstid, og overarbejde skal altid godkendes af virksomheden. Når du timeregistrerer, skal du oplyse navnet på medarbejderen, der har godkendt overarbejdet. Du er velkommen til at kontakte din Consultant Manager, hvis du er i tvivl om dine vilkår.

  • Fik du svar på dit spørgsmål?