Hvor finder jeg oplysninger om løn og øvrige ansættelsesvilkår? (Arbejde på ubekvemme tidspunkter, overarbejde osv.)

  • Som konsulent hos Academic Work er din ansættelse omfattet af en kollektiv overenskomst. Overenskomsten bestemmer vilkårene gælder for dit ansættelsesforhold, fx arbejde på ubekvemme tidspunkter og overarbejde. Log ind på Min profil og se under Min ansættelse for oplysninger om dine løn- og ansættelsesforhold.

    Arbejde på ubekvemme tidspunkter er arbejdstid, som er placeret uden for almindelig dagarbejdstid. Du vil modtage en ulempegodtgørelse, hvis du arbejder på tidspunkter uden for overenskomstens almindelige arbejdstid. Kontakt din Consultant Manager, hvis du har spørgsmål til arbejde på ubekvemme tidspunkter, tillæg osv.

    Overarbejde er arbejde ud over den på forhånd aftalte arbejdstid, og overarbejde skal altid godkendes af virksomheden. Når du timeregistrerer, skal du oplyse navnet på medarbejderen, der har godkendt overarbejdet. Hvis virksomheden ikke har en overenskomst, er det vores overenskomst, der er gældende for dig. Du er velkommen til at kontakte din Consultant Manager, hvis du er i tvivl om dine vilkår.

  • Fik du svar på dit spørgsmål?